Bulgarian English
 

Начало
Обновление
Новини
Връзки
Историята
Публикации
Слава БЪЛГАРСКА
Галерии
Археология
Град В. Търново
Св. Сава Сръбски
Стенописите
Цар Калоян
Финансиране проекти
 
Начало arrow Археология arrow Статия на Константин Тотев


Статия на Константин Тотев

Царската църква „Св.Св.40 Мъченици" и манастирът Великата Лавра в Търновград
(Резултати от последните археологически разкопки)
Константин Тотев
Посвещавам на юбилея
на проф. Димитър Овчаров
с признателност
Последните нови разкопки на църквата „Св.40 мъченици" и комплекса край нея започнаха през 1992 г. и имаха за първоначална цел да изяснят някои непроучени сектори около разкритите средновековни сгради в непосредствена близост до храма, най-вече предвид неговата дългоочаквана реставрация. В самото начало започнаха работа три проучвателски колектива от сътрудници на АИМ при БАН,София,и неговия филиал в гр. В.Търново.1 Предвид различните и по - всеобхватни интереси,още през 1992 г. се обособиха няколко отделни сектора за проучване,включващи терена пред източното манастирско крило,ръководени от К. Дочев и М. Робов2,и задачата да се извърши в северния двор на комплекса пълен напречен профил, под ръководството на П. Гатев.3 Впоследствие първият екип продължи работата през 1993 г,в олтарната част на църквата и около сградите на левия бряг на р. Янтра, през 1994 г. в самия източен край на северната галерия,  както и един сондаж,извършен през 1999 г. при ремонтни работи на шосето, източно от църквата.4 Третият екип се сформира в етапа на проучванията в пряка зависимост от техните резултати, като под мое ръководство бяха включени реставратори и археолози от Историческия музей в гр. В. Търново.5 Така през 1992 г. ние започнахме работа в параклиса в южната част на обекта, която беше изцяло почистена от избуялата висока и ниска растителност, чак до южната крепостна стена със стълбището (обр. I-3,4), Разкопан беше теренът в западния край на северната и южна галерия на църквата и в помещенията (№ 6,  7,8,9) на западното манастирско крило, както и пред западната крепостна стена (обр. 1-2). Направен беше и архитектурен сондаж в диаконикона.6 През 1993 г. разкопките продължиха в западната пристройка, като обхванаха терена между западната крепостна стена,  южното крило и южната галерия на църквата. Тогава се извършиха и два сондажа в северозападния ъгъл на обекта при т. нар. крипта и при портата на крепостната стена7 (обр. I-1). Следващата година се проучи секторът югоизточно от южната галерия и пред южната и централна апсиди.8 Най - мащабни бяха разкопките през 1995 г. ,когато изцяло се проучи вътрешността на наоса, притвора, екзонартекса, западната пристройка, северната и южна галерии, както и терените пред северната галерия и пред южната фасада на южното крило, около параклиса и при входа към стълбището в южната крепостна стена9 (обр. I-2-4;обр. II- 1 -6,8-11). През 1996 г. се проведоха само спасителни работи около параклиса и гробовете пред стълбата на южната галерия, а през 1997 и 1998 г. се извърши почистване в същите сектори вследствие наводненията, причинени от р. Янтра.10 Съвсем краткотрайни спасителни разкопки се извършиха на изток от параклиса и през 1999 г.11През есента на 2000 година отново бяха възобновени разкопките пред северната галерия на църквата, предвид подмяната и ремонта на защитното покритие на обекта12 (обр. II-3). По време на нашите разкопки Националният институт за паметници на културата през 1993-1994 и 2000 г. извърши на няколко етапа сериозни демонтажни работи на късните надзиждания на църковната постройка които също позволиха да се направят интересни наблюдения за автентичната архитектура на средновековния храм. В резултат на близо 10-годишното археологическо проучване стана възможно да се предложи за първи път пълна стратиграфска картина на обекта и да се откроят редица неизвестни данни за архитектурата,живописната украса на църквата и манастира,  което позволява да изложим нова периодизация и датировка на строителната история на целия комплекс. Точно това се явява основна задача в настоящата обзорна статия,в която ще коментираме най-новите резултати само от нашите разкопки и някои от по-важните изводи и интерпретации въз основа на тях, публикувани по време на различни етапи на работа от целия проучвателски екип.13 Наред с това ще се наложи да се отговори и на въпроса проучен ли е най-сетне храмът „Св. 40 мъченици" и манастирският комплекс Великата лавра? Необходимо ли е да се провеждат в бъдеще археологически разкопки и в кои сектори? Очевидно става дума за изключително важни проблеми,  които са тясно свързани с възможностите за експониране на обекта,  който вече повече от 30 години е затворен за посещения.

на страница # 
Заглавие Прегледи
Стратиграфия 9230
Църковна архитектура и стенописи 8834
Периодизация 9107
Манастирски сгради и съоражения 8755
Втори период 8267
Трети период 8875
Четвърти период 8433
Бележки към статията 9682
<< в началото < предишна 1 следваща > в края >>
Резултати 1 - 8 от 8
 
  Статия на Константин Тотев
  Разкопките на Моско Москов през 1906 г.
  Интервюта
 
Партньори
Министерство на културата
Нови Интернет Технологии
Национален Исторически Музей
Областен Управител Велико Търново
Община Велико Търново
Велико Търновски Университет
АИМ при БАН
Реклама
Реклама 6
Реклама 5

 
НИТ Нови Интрернет Технологии. © 2003 - 2012