Bulgarian English
 

Начало
Обновление
Новини
Връзки
Историята
Публикации
Слава БЪЛГАРСКА
Галерии
Археология
Град В. Търново
Св. Сава Сръбски
Стенописите
Цар Калоян
Финансиране проекти
 
Начало arrow Обновление arrow Работен проект arrow Работен проект


Работен проект Версия за печат Изпрати като E-mail

Работният проект предвижда обемно изграждане на църковна базиликална сграда със самостоятелно излъчване,  съгласно плановото задание.  За основа служи изграден теоретичен модел,  изследван по каноните на средновековните базиликални постройки по българските земи от X - XI век.  Така е намерено пропорционално и хармонично отношение между отделните части на сградата към цялостното й въздействие. Представеният образ не претендира възстановяване,  или възпроизвеждане образа и обемно-пространственото въздействие на средновековната постройка по теоретичен и хипотетичен път,  а представлява самостоятелно решение за бъдещото съществуване на християнския храм съобразно новите изисквания  за функциониране.

Работният проект решава обемно-пространственото изграждане и фиксира основните параметри на постройката,  задължителни за съобразяване при изработването на конструктивния проект. Той определя и основните изразни и формообразуващи материали за градеж при одобрена конструктивна носеща система.
Материалите, оформящи архитектурния облик на сградата, са одобрeни в идейните разработки. Фасадите се облицоват с бигорни блокчета на равни хоризонтални ивици с ширина 30 см. на гладка фуга. От същия материал се изработват корнизите - с опростен профил, най-общо подсказан от оригинал в западната пристройка. Стълбовете, арките и сводовете на галериите също ще се облицоват с бигорни пластини. Препоръчително е бигорът да бъде доставен при обекта в плътни маси и да се обработва на място, съобразно пластическите особености, подсказани от оригинала. Облицовъчната надстроечна структура ще отстъпва с 3+ 5 см, навътре от лицето на съществуващите оригинални останки.

Интериорът на базиликата ще бъде измазан с тонирана мазилка по специална рецепта след направени проби. Начинът на изпълнение ще се уточни след одобряването на конструктивния проект. С този акт ще бъдат уточнени и пълнежните материали между конструктивните елементи, облицовките и мазилките.
Покривите ще бъдат хидро и топло-изолирани, а видимото покритие ще бъде от здрави вълнообразни керемиди. Не се предвижда поставяне на олуци и водостоци.
Настилките в интериора ще бъдат от мраморни пластини по спецификация. Основният постилъчен материал е сивобял мрамор, сходен с цвета и състава на малкото оцеляли оригинални образци. Яката на бемата ще бъде изработена от млечно-бял мрамор. От същия материал ще бъде олтарната преграда /канцелът/, светата трапеза върху оригиналната колонка, както и маркиращите гробниците на царете и велможите пластични покрития /по индивидуален детайл Гробницата на Св. Сава Сръбски ще бъде оформена по отделен проект.
Настилките в галериите са от здрави тухли по зададена от оригинала схема и размери. Всички настилки се поставят върху здрава основа с подложена топлоизолация в интериора на църквата.
Всички прозоречни отвори ще се изработят от нечупливи то-тонирани пластини на метални рамки със солидно хидроизол.

Вратите ще бъдат изработени по индивидуален проект.
Детайли ще бъдат подавани за всички специфични части на сградата, ще бъдат окомплектовани и предоставени на одобрение преди приложението им.
   Към проекта, допълнително след одобряване на частите по специалности, ще бъде разработен ПОИС. В него ще бъдат включени етапите и последователността на внасянето на елементите за експониране на интериорните пространства.
      Проектът за експонирането на манастира Велика лавра е следваща и неразривна част от този проект.

 
Партньори
Министерство на културата
Нови Интернет Технологии
Национален Исторически Музей
Областен Управител Велико Търново
Община Велико Търново
Велико Търновски Университет
АИМ при БАН
Реклама
Реклама 6
Реклама 5

 
НИТ Нови Интрернет Технологии. © 2003 - 2012