Bulgarian English
 

Начало
Обновление
Новини
Връзки
Историята
Публикации
Слава БЪЛГАРСКА
Галерии
Археология
Град В. Търново
Св. Сава Сръбски
Стенописите
Цар Калоян
Финансиране проекти
 
Начало arrow Публикации arrow Надписи на Омуртаг


Надписи на Омуртаг Версия за печат Изпрати като E-mail

КАНАСУБИГИ(1) ОМУРТАГ

            Настоящата електронна публикация е съставена на основата на изданието "Първобългарски надписи", Веселин Бешевлиев(2), София, 1979 г., БАН.
            Тук са публикувани всички известни надписи на Омуртаг(3).


     + КАН СЮБИГИ ОМОРТАГ, ОБИТАВАЙКИ В СВОЯ СТАР ДОМ, НАПРАВИ ПРЕСЛАВЕН ДОМ НА ДУНАВА И ПО СРЕДАТА НА ДВАТА ВСЕСЛАВНИ ДОМА, КАТО ИЗМЕРИ (РАЗСТОЯНИЕТО), НАПРАВИ НА СРЕДАТА МОГИЛА И ОТ СРЕДАТА НА ТАЗИ МОГИЛА ДО СТАРИЯ МИ ДВОРЕЦ ИМА 20 000 РАЗТЕГА И ДО ДУНАВА ИМА 20 000 РАЗТЕГА. САМАТА МОГИЛА Е ВСЕСЛАВНА И СЛЕД КАТО ИЗМЕРИХА ЗЕМЯТА, НАПРАВИХ ТОЗИ НАДПИС. ЧОВЕК И ДОБРЕ ДА ЖИВЕЕ, УМИРА И ДРУГ СЕ РАЖДА. НЕКА РОДЕНИЯТ ПО-КЪСНО, КАТО ГЛЕДА ТОЗИ НАДПИС, ДА СИ СПОМНЯ ЗА ОНОГОВА, КОЙТО ГО Е НАПРАВИЛ. А ИМЕТО НА АРХОНТА Е ОМОРТАГ КАН СЮБИГИ. НЕКА БОГ ДА ГО УДОСТОИ ДА ПРЕЖИВЕЕ СТО ГОДИНИ.(4)
     
     
     
     КАН СЮБИГИ ОМУРТАГ Е ОТ БОГА АРХОНТ В ЗЕМЯТА, ГДЕТО СЕ Е РОДИЛ. ОБИТАВАЙКИ СТАНА НА ПЛИСКА, СЪГРАДИ МАЛЪК СТАН НА ТИЧА И ПРЕМЕСТИ (ТАМ) ВОЙСКАТА СИ СРЕЩУ ГЪРЦИ И СЛАВЯНИ. И НАПРАВИ ИЗКУСНО МОСТ НА ТИЧА ЗАЕДНО С МАЛКИЯ СТАН И ПОСТАВИ В ТОЗИ МАЛЪК СТАН ЧЕТИРИ КОЛОНИ, А ВЪРХУ КОЛОНИТЕ ДВА ЛЪВА. НЕКА БОГ УДОСТОИ ПОСТАВЕНИЯ ОТ БОГА АРХОНТ, КАТО ГАЗИ (ИЛИ ДА ГАЗИ) ДОБРЕ С КРАКАТА СИ ИМПЕРАТОРА, ДОКАТО ТЕЧЕ ТИЧА И ДОКАТО ... , КАТО ВЛАДЕЕ НАД МНОГОТО БЪЛГАРИ И КАТО ПОДЧИНЯВА ВРАГОВЕТЕ СИ, ДА ПРОЖИВЕЕ В РАДОСТ И ВЕСЕЛИЕ СТО ГОДИНИ. ВРЕМЕТО ПЪК, КОГАТО СЕ СЪГРАДИ (ТОВА), БЕШЕ ПО БЪЛГАРСКИ СИГОР ЕЛЕМ, А ПО ГРЪЦКИ 15 ИНДИКТИОН.(5)
     
     
     КАН СЮБИГИ ОМУРТАГ: КОРСИС, КОПАНЪТ, БЕШЕ МОЙ ХРАНЕНИК. КАТО ОТИДЕ ВЪВ ВОЙСКАТА, УДАВИ СЕ В РЕКА ДНЕПЪР. ТОЙ БЕШЕ ОТ РОДА ЧАКАРАР.(6)
     
     
     КАН СЮБИГИ ОМУРТАГ: НЕГАВОНАИС, ЗЕРА ТАРКАН БЕШЕ МОЙ ХРАНЕНИК. КАТО ОТИДЕ ВЪВ ВОЙСКАТА, ТОЙ СЕ УДАВИ В РЕКА ТИСА. ТОЙ БЕШЕ ОТ РОДА КУБАИР.(7)

     
     КАН СЮБИГИ ОМУРТАГ: ШУН, ЖУПАН ТАРКАНЪТ БЕШЕ МОЙ ХРАНЕНИК И УМРЯ ВЪВ ВОЙСКАТА. НЕГОВИЯТ РОД БЕШЕ КЮРИГИР.(8)


     
     +КАН СЮБИГИ ОМУРТАГ: ........ БЕШЕ МОЙ ХРАНЕНИК И КАТО ОТИДЕ ВЪВ ВОЙСКАТА, ЗАГИНА ВЪВ ВОЙНАТА. ТОЙ БЕШЕ ОТ РОДА ....ДУАР.(9)

          
     КАН СУБИГИ ОМУРТАГ: ....... ЖУПАНЪТ БЕШЕ МОЙ ХРАНЕНИК И КАТО СЕ РАЗБОЛЯ, УМРЯ. ТОЙ БЕШЕ ОТ РОДА ЕРМИАР.(10)

          
     КАН СЮБИГИ ОМУРТАГ: СЛАВНАС БАГАТУР БАГАИНЪТ БЕШЕ МОЙ ХРАНЕНИК И КАТО СЕ РАЗБОЛЯ, УМРЯ.(11)

          
     КАН СЮБИГИ ОМУРТАГ: КОЛОБЪРЪТ, ИЧИРГУ КОЛОБЪРЪТ БЕШЕ МОЙ ХРАНЕНИК И УМРЯ ВЪТРЕ.(12)

          
     КАН СЮБИГИ ОМУРТАГ: ТУРДАЧИС, КАНДИДАТЪТ БЕШЕ МОИ ХРАНЕНИК. ТОЙ УМРЯ ВЪТРЕ.(13)

          
     КАН СЮБИГИ ОМУРТАГ: ........ ТАРКАНЪТ БЕШЕ МОЙ ХРАНЕНИК И УМРЯ В......(14)

    
    Бешевлиев публикува и фамозния надпис, открит в Мадара, на който разчита теонима Тангра. Бешевлиев своеволно дописва надписа, като твърди, че автор е Омуртаг.
    Надписът от Мадара

          Авторът публикува още един отломък от колона, който съдържа едва три-четири букви, като предполага, че е част от възпоменателен надпис на Омуртаг.
     

    1. Титлата КАНАСУБИГИ (в в текстовете е ползвана интерпретацията на преводача - "КАН СЮБИГИ"Wink на българските владетели Крум, Омуртаг и Маламир е била обект на огромни спекулации от страна на повечето учени занимавали се с древната българска история. Според едни тази титла е тюркска /без никакви аргументи се отъждествява с титлата ХАН/, според други - източно иранска. Фрапиращо е, че всички тези предположения са извънредно субективни - зависят от виждането на автора относно етническия състав на древните българи. Обективният анализ на терминът обаче ни дава право заключим, че най-вероятно тази титла е латинска. КАНА СУБИГИ се превежда дословно от латински - МЪДЪР ПОВЕЛИТЕЛ. Надписите на Крум, Омуртаг и Маламир са единствените, които съдържат тази титла. Титла "ХАН" НЕ Е ЗАСВИДЕТЕЛСТВАНА в нито един документ или археологически артефакт свързан с древните българи !

    2. Въпреки че проф. Бешевлиев е известен като "светило" в академичната историческа наука, по мое скромно мнение при преводите на надписите той си е позволил да допусне пристрастност и голяма доза субективност. За съжаление досега няма български учен, който да се е опитал да преведе надписите обективно.

    3. При разкопки в гр.Силистра през 1998 г. /?/ доц. Ст. Ангелова откри фрагмент от колона с надпис на Омуртаг. На парчето камък личеше единствено името на владетеля и още няколко букви. Не ми е известно находката да е публикувана някъде.

    4. Колоната (изработена от тъмен сиенит, вис. 4 м) се намира в гр. Велико Търново в средновековната църква Св. Четирдесет Мъченици. Колоната от 30 години е обвита в защитен кожух, тъй като "ремонтът" на свещения за българите храм продължава вече почти половин столетие /всичко , което постигна въпросната "реставрация" на храма е тоталното му унищожение от водите на река Янтра/. Пластмасовите копия на колоната изложени в музеите в Търново и София са некоректно изпълнени /различават се от оригинала/.

    5. Колона от варовик, изкопана през 1905 г. от Р.Попов в нива близо до с. Чаталар (днешното село Цар /Хан/ Крум), Шуменско, сега в Археологическия музей в София (инв. номер 697). Този превод на проф. Бешевлиев е най-крещящ пример за субективизъм. Например изречението  "...И ПРЕМЕСТИ (ТАМ) ВОЙСКАТА СИ СРЕЩУ ГЪРЦИ И СЛАВЯНИ" отсъства в този си вид в оригинала. Според моето скромно мнение тази част от надписа може да бъде преведена и по следния начин, който генерално сменя смисъла на документа - "...И ПРЕМЕСТИ (ТАМ) ВОЙСКАТА СИ ОТ (СЪСТАВЕНА ОТ) ГЪРЦИ И СЛАВЯНИ". По принцип няма нищо чудно във факта част от войската на Омуртаг да е била съставена от гърци и славяни - по времето на Крум и Омуртаг в България са живеели голям брой гърци и славяни, а българските владетели са воювали не с гърците или славяните, а с Ромейската империя.

    6. Колона от варовик с неизвестно първоначално местонахождение. Каниц я видял в 1872 г. пред Чобан джамия в Провадия, сега в Археологическия музей в София (инв. номер 624).

    7. Колона от варовик с неизвестно първоначално местонахождение. Каниц я видял в 1872 г. пред голямата джамия в Провадия. После е била пред турското училище пак там. Сега в Археологическия музей в София (инв. номер 665).

    8. Мраморна колона намерена в Плиска при разкопките на голямата базилика, сега в Археологическия музей в София (инв. номер 640).

    9. Три откъслека от мраморна колона намерени в гробищата до североизточната част на окопа при Плиска. Сегашното местонахождение неизвестно, вероятно изгубени.

    10. Откъслек от варовикова колона намерен близо до село Могила, откъдето е бил пренесен в Нови пазар, сега в Археологическия музей в София (инв. номер 664). Бешевлиев упорито набляга на твърдението на група учени творили в края на 19 век, че окончанието "ар" е тюркско и означава "хора". Не се знае до колко окончанието "ар" е тюркско /сигурно и англичаните и германците са тюрки тогава, тъй като това окончание е много характерно за тяхната лексика/, но със сигурност името Ерми е древнобългарско /засвидетелствано е и в "Именника на българските владетели"/  и не представлява нищо друго освен истинската форма на името известно ни в гръцка транскрипция - "тракийският" бог  Хермес. Това е богът на "тракийската" аристокрация.

    11. Откъслек от мраморна колона намерен близо до с. Суютли (днес село Върбяне), Новопазарско, откъдето през 1900 г. е бил пренесен в Нови пазар, сега в Археологическия музей в София (инв. номер 643).

    12. Мраморна колона намерена в Плиска при разкопките на голямата базилика, пренесена впоследствие с. Суютли (днес село Върбяне), Новопазарско, за улей на чешма, а оттам в Нови пазар, сега в Археологическия музей в София (инв. номер 641).

    13. Варовикова плоча с отчупен долен ляв край. Намерена е вторично употребена като капак на каменен саркофаг източно от южната абсида на голямата базилика до Плиска през 1970 г. Сега в Археологическия музей в Шумен (инв. номер 15318). Според Бешевлиев корпусът на  "кандидатите" (военна охрана на императора) е учереден от Александър Север (208-235). Тук Бешевлиев неволно или нарочно пропуска факта, че един от най-приближените военачалници на Александър Север е "тракиецът" Максимин, наследил трона на Север. Българската титла "кандидат" е въведена в Римската империя вероятно от император Максимин "Тракиеца" (235-238) - роден в "тракийско" селище на територията на България. Според "Зографската история" император Максимин е българин по род.

    14. Откъслек от варовикова колона намерен близо до село Калугерица Шуменско, сега в музея при Мадарския конник (инв. номер 1381). Надписът не е цялостен, по-голямата част от превода е измислена от Бешевлиев.
      ziezi.net

Предишна Следваща
 
Партньори
Министерство на културата
Нови Интернет Технологии
Национален Исторически Музей
Областен Управител Велико Търново
Община Велико Търново
Велико Търновски Университет
АИМ при БАН
Реклама
Реклама 6
Реклама 5

 
НИТ Нови Интрернет Технологии. © 2003 - 2012