Bulgarian English
 

Начало
Обновление
Новини
Връзки
Историята
Публикации
Слава БЪЛГАРСКА
Галерии
Археология
Град В. Търново
Св. Сава Сръбски
Стенописите
Цар Калоян
Финансиране проекти
 
Начало arrow Археология arrow Статия на Константин Тотев arrow Втори период


Втори период Версия за печат Изпрати като E-mail

Първи строителен етап. Царската гробнична църква вече променя своя характер, тъй като през втората половина на XIII в. около нея възниква и се развива голям светски некропол (обр.VI). Тогава към основния план на църквата е пристроен притвор (обр.V - 2). Не е сигурно, че гробницата до южната стена е изградена и съществувала едновременно с този притвор.
Втори строителен етап. Основното преизграждане на църквата през втория период е наложено от събарянето почти до основи на големи части от северните и западните стени на наоса и притвора (обр.V - 3), Най - значителни са преустройствата в наоса, където допълнително са изградени два самостоятелни кръстовидни стилобата под колоните, при което колоната с цар Иван-Асеновия надпис е поставена в северозападния ъгъл. Сега вече църквата със сигурност има кръстокуполен обем, като подкуполният барабан е издигнат върху първите четири колони от изток. Подовото ниво в южния кораб е подравнено с това в централния и северния и застлано с каменни плочи, докато тухлената настилка в предолтарното пространство (от източната двойка колони до междуапсидните стени) е малко по - високо. Едно стъпало над нея са мраморните плочи в олтара, чиято преграда е била опряна на междуапсидните стени. Притворът е цялостно преизграден върху старите основи, като е запазено същото подово ниво и фасадните ниши от север и юг. На западната фасада е оформена широка ниша, ограничена при ъглите с пиластри, в средата на която остава западният вход. Притворът е с полуцилиндричен свод, като в средата (на тухлени арки) се е издигал купол. Вторият период на църквата е свързан с функционирането й като представителен градски храм, около който се погребват изтъкнати хора от столичния елит, военни от висок ранг, както и граждани, отличили се с особени заслуги (обр.VI). Проучените тук многобройни гробове на мъже, жени и деца с богат инвентар, характеризират един от най - големите и представителни некрополи на Търновград (обр.VII; обр.VIII).  Изглежда, че през този период сградите от царското имение край църквата са изоставени и разрушени, а двата обширни двора около нея са използвани само за погребална площ.

Предишна Следваща
 
Партньори
Министерство на културата
Нови Интернет Технологии
Национален Исторически Музей
Областен Управител Велико Търново
Община Велико Търново
Велико Търновски Университет
АИМ при БАН
Реклама
Реклама 6
Реклама 5

 
НИТ Нови Интрернет Технологии. © 2003 - 2012