Bulgarian English
 

Начало
Обновление
Новини
Връзки
Историята
Публикации
Слава БЪЛГАРСКА
Галерии
Археология
Град В. Търново
Св. Сава Сръбски
Стенописите
Цар Калоян
Финансиране проекти
 
Начало arrow Археология arrow Статия на Константин Тотев arrow Четвърти период


Четвърти период Версия за печат Изпрати като E-mail

След превземането на Търновград през 1393 г. манастирът престава да съществува и изглежда е изоставен. Църквата, включваща наос,  притвор, западна пристройка и галерии, обаче продължава да действа, като са правени някои малки преизграждания и ремонти (обр.V - 7).  Възобновява се традицията за използването на терените около църквата за погребална площ, като около нея отново се развива голям некропол, който съществува от края на XIV - XV в. някъде до средата на XVII в. Гробовете са разположени от всички страни на храма,  както и в неговата вътрешност, особено в западната пристройка,  която в този късен период наистина придобива характера на мавзолей (обр.VI - 4). Най - вероятната причина за изоставянето на некропола е събарянето на църквата „Св.40 мъченици", при което почти до основи е разрушена северната, а отчасти южната и източната стена на наоса, включително куполът, сводовете и галериите. Посочените накратко наблюдения и изводи от археологическите разкопки представят църквата „Св.40 мъченици" и манастира Великата лавра в по - различна светлина от наложената досега представа за тях.  Всъщност през този последен етап (1992 - 2000 г.) от дългогодишните изследвания на обекта окончателно беше проучена само църквата,  включваща наос, притвор, екзонартекс, западна пристройка и галерии. Работата в прилежащите части от манастирските крила доведе до значителни корекции и абсолютно нови моменти към плана на комплекса, а стратиграфските наблюдения коренно промениха цялостната датировка и периодизация на всички открити сгради и съоръжения. Новите данни по отношение плана, обема и строителните етапи на храма и комплекса около него показват, че при продължаване на проучванията на архитектурата, стенописите и стратиграфията ще се предложат още по - големи възможности за окончателното изясняване на основните проблеми и на второстепенните спорни въпроси, свързани с тяхната история. В този смисъл е наложително да се доведат докрай започнатите разкопки на манастира, където около 2/3 от неговата територия все още не е проучена. Не е установен обхватът и границите на средновековния некропол. Не са уточнени възможностите за съществуване и на други манастирски сгради в южна посока. Предвид дългоочакваното експониране на целия комплекс е необходимо всички проблеми за допроучването на обекта най - сетне да бъдат конкретизирани и открито поставени. Не е решен и въпросът за демонтажа на надстрояванията върху средновековните стени на църквата, за да се открие запазената оригинална архитектура на храма. Засега категорично мнение можем да изразим само по отношение на разкопките в църквата, чиято вътрешност най - сетне е изцяло и със сигурност проучена. Не стоят така нещата с терените непосредствено извън двете странични галерии и секторите северно и южно от тях, които несъмнено ще бъдат засегнати при бъдещи консервационно - реставрационни работи на църквта, тъй като точно тук са съсредоточени гробове със скъп инвентар от средновековния некропол - златни и сребърни накити, пръстени - печати и останки от златосърмено облекло (обр.VII; обр.VIII). Ето защо е необходимо преди всичко изцяло да се изчерпят културните напластявания в обсега на предвиждания проект за изграждане на защитно покритие на храма. Именно поради тези причини консервацията, реставрацията и бъдещото експониране на целия обект, а не само на църквата „Св.40 мъченици" (която е неделима част от манастирския комплекс),  и тяхното естествено вписване в архитектурния облик и планова схема на старата столица Търновград в най - пълна степен зависят от по - скорошното завършване на археологическите разкопки на Великата лaвра „Св.40 мъченици".

Предишна Следваща
 
Партньори
Министерство на културата
Нови Интернет Технологии
Национален Исторически Музей
Областен Управител Велико Търново
Община Велико Търново
Велико Търновски Университет
АИМ при БАН
Реклама
Реклама 6
Реклама 5

 
НИТ Нови Интрернет Технологии. © 2003 - 2012