Bulgarian English
 

Начало
Обновление
Новини
Връзки
Историята
Публикации
Слава БЪЛГАРСКА
Галерии
Археология
Град В. Търново
Св. Сава Сръбски
Стенописите
Цар Калоян
Финансиране проекти
 
Начало arrow Археология arrow Разкопките на Моско Москов arrow Бележки към статията


Бележки към статията Версия за печат Изпрати като E-mail
1 Москов, М., История на археологическото дружество в Търново, Търново, 1912, 12-13.
2 Москов, М., Разкопките в черковите „Св. Димитрий" и „Св. Четиридесет мъченици" в Търново, Търново, 1912, с. 5.
3 Пак там, с. 14.
4 Пак там.
5 Пак там.
6 Пак там ,
7 Пак там, с. 20.
8 Пак там.
9 Пак там.
10 Пак там, с. 21.
11 Пак там, с. 22.
12 Пак там, с. 23.
13 Пак там.
14 Пак там, с. 24.
15 Пак там, 24-25.
16 Пак там, с. 25. По-нататък Москов описва проучването на гробовете в западната пристройка.
17 Пак там, с. 29.
18 Силяновска - Новикова, Т., Нови данни за развитието на скулптурата в България през епохата на развития феодализъм (ХII-ХIV в.), ИИИИ, VI, 1963.
19 Герасимов, Т., (Рецензия), Археология, 1965 1,67-71.
20 Пак там, с. 70. 21Пак там.
22 Пак там.
23 Опит за „реабилитиране" на Моско Москов прави Д. Овчаров в книгата си „Човек и добре да живее умира", С, 1992, 141-143.
24 Овчаров, Д., Преспа - по времето на Йордан
Иванов и след него, В: Известия на Исторически музей Кюстендил, IV, С, 1996 , 306-311.
25 Манастир Милешева. Истраживанье и обнова (каталог  из изложбу), Београд-Приjеполье, 1995, 20- 21
26 Иванов, Йордан, Български старини и Македония(фототипно издание), С, 1970, 132-133
27 Тати, Жарко, Трогом велике прошлости Београд, 1929, 102-104.
28 Георгиева, С, Я. Николова, Н. Ангелов Дворецът на българските царе през Втората българска държава (-Царевград Търнов, 1), С 1973, с. 123.
29 Пак там, с. 124.
30 Жтие на Св. Сава, В: ХИБ, 2, С, 1978, с. 327
Предишна
 
Партньори
Министерство на културата
Нови Интернет Технологии
Национален Исторически Музей
Областен Управител Велико Търново
Община Велико Търново
Велико Търновски Университет
АИМ при БАН
Реклама
Реклама 6
Реклама 5

 
НИТ Нови Интрернет Технологии. © 2003 - 2012