Bulgarian English

Начало
Обновление
Новини
Връзки
Историята
Публикации
Слава БЪЛГАРСКА
Галерии
Археология
Град В. Търново
Св. Сава Сръбски
Стенописите
Цар Калоян
Финансиране проекти
 
Начало arrow Стенописите arrow Лиляна Мавродинова arrow Увод


Увод Версия за печат Изпрати като E-mail

Царуването на Иван Асен II е привличало от край време вниманието на нашите историци. Изследвани и коментирани не веднъж са неговата мъдра и миролюбива политика, неговата широта и търпимост по отношение както на чуждите пленници или гости, така и на различните ереси, които като по чудо стихват през неговото царуване; умението му да държи със здрава ръка централната власт в една епоха, когато в съседна Сърбия се борят за надмощие редица княжества, а и самата Византия, изгубила столицата си, е разкъсана на няколко, стремещи се с всякакви средства, към първенство, по-малки държави. Стремежът на Иван Асен да създаде независима българска църква, който се увенчава с успех, неговият дипломатически и търговски усет, са били също често коментирани. Единствената област от обширната му и всестранна дейност, която е недооценявана и то почти от всички изследвачи, това е културната политка на този изключителен за времето си, не само според нашите, а и според редица чужди източници, владетел. Цялата негова дейност говори за една висока култура, за един нов хуманизъм и едно самочувствие от вече ренесансов тип, които биха могли да бъдат проследени по оставените от него и съвременниците му документи. Свидетелство за това е самият надпис на колоната в „Св. Четиридесет мъченици", където ударението не пада на благочестието и упованието в Бога — Иван Асен не е издигнал църквата след победата си. Тя вече се е изписвала, когато той излязъл на бран и надписът е издълбан именно в чест на неговата победа, той е документ за тържеството на победителя, в който на светците и на Бога е отделено твърде малко място. Самата църква „Св. Четиридесет мъченици", която представя в същност една музейна сбирка, с колоната с името на крепостта „Родосто" и колоната с надписа на Омуртаг, с различните по време и украса капители, събрани в нея, говори също за високата култура и широките интереси на своя ктитор, за неговото самочувствие на законен и достоен наследник на българския престол.Иван Асен II е построил още много църкви и манастири и навярно всичките тези църкви са били изписани. От самата църковна сграда , такава, каквато е била по времето на Иван Асен, е останало твърде малко — основите на източната, долните части на южната и западните стени и субструкциите и базите на колонадата в наоса. По-добре запазен е притворът, особено западната му стена, висока около 4 метра.В основите на южната стена на храма личат долните части на псевдоконструктивни ниши. Разликата  в  разстоянията  между  колоните в наоса и разположението на тези ниши дават основание на изследвачите да смятат, че църквата е имала на времето купол и съответно кръстовиден план. Отстрани църквата е била заобиколена с  открита  галерия.

Следваща
 
Партньори
Министерство на културата
Нови Интернет Технологии
Национален Исторически Музей
Областен Управител Велико Търново
Община Велико Търново
Велико Търновски Университет
АИМ при БАН
Реклама
Реклама 6
Реклама 5

 
НИТ Нови Интрернет Технологии. © 2003 - 2012